Bankappseglingskommittén

Ordförande
Johan Rockström- [email protected]

Ledamöter
Jonas Hallberg
Lena Gustafsson
Per Skoog
Carmen Eserblom