Bankappseglingskommittén

Ordförande
Patrik Salén - patrik@finix.se

Ledamöter
Johan Gnosspelius 
Sven Lagerberg
Jonas Wahlström 
Carl-Johan Friis 
Jonas Hallberg
Lena Gustafsson
Johan Rockström
Per Skoog