Beneteau 500 i Venedig

Jag behöver en gast till min Beneteau 500 som ligger i närheten av Venedig i Italien. Jag skall segla i Medelhavet till augusti för att sedan korsa Atlanten så det gäller en längre tid. Du får stå för dina personliga kostnader. Båtens kostnader står jag för. Jag behöver Gasten omgående innan juni.