Sandhamnsregattan by Bluewater

Sandhamnsregattan – Mästerskapsveckan

KLASSER: LASER MASTER SM
SRS CLASSIC DISTANSBANA
DATUM: 10-12 AUGUSTI, ANMÄLAN SENAST 11 JULI
PLATS: SANDHAMN
ANMÄLDA: Sandhamnsregattan (del 1)
  Sandhamnsregattan (del 2)
INBJUDAN: NoR Swedish Championships for Laser Master
  NoR Sandhamnsregattan Classic
SEGLINGSFÖRESKRIFTER: SI Laser Master SM (med ändring #1)
  SI Sandhamnsregattan Classic
ANSLAGSTAVLA: Sandhamnsregattan by Bluewater
RESULTAT: Sandhamnsregattan by Bluewater
Important Information for Laser Master Sailors
Pre Euro Regatta Clinic 2017
Karta till parkering Sjösala

Sandhamnsregattan by Bluewater – Mästerskapsveckan

Laser Master & Baltic Classic Master Cup Regatta

Sandhamnsregattan är den äldsta KSSS regattan, som 2017 firar 120 års jubileum sedan instiftandet 1897.

Efter flera års uppehåll, återintroducerade KSSS denna klassiska regatta 2013 som en ”mästerskapsregatta”. Vi väljer att fokusera på entypsklasser som önskar ett mästerskap i härlig skärgårdsmiljö och möjlighet till bankappsegling på havet, för sina SM likväl som internationella mästerskap. 2017 har vi nöjet att välkomna Laser klassen till Laser Master SM. Därtill har vi i samarbete med Scandinavian Yacht Trust samt två finska vänklubbar, Airisto SS och Helsingfors SS, valt att Sandhamnsregattan numera ingår i ”Baltic Classic Master Cup”. Detta genom SRS-segling med klassiska båtar på havsbanor runt fasta märken. Sandhamnsregattan är den tredje av fyra svensk-finska regattor som ingår i cupen. Utöver dessa parter har KSSS ett fortsatt gott samarbete med Sail Yacht Society för att attrahera svenska klassiska båtar till Sandhamnsregattan. 


Laser Master & Baltic Classic Master Cup Regatta

Sandhamnsregattan är den äldsta KSSS regattan, som 2017 firar 120 års jubileum sedan instiftandet 1897.

Efter flera års uppehåll, återintroducerade KSSS denna klassiska regatta 2013 som en ”mästerskapsregatta”. Vi väljer att fokusera på entypsklasser som önskar ett mästerskap i härlig skärgårdsmiljö och möjlighet till bankappsegling på havet, för sina SM likväl som internationella mästerskap. 2017 har vi nöjet att välkomna Laser klassen till Laser Master SM. Därtill har vi i samarbete med Scandinavian Yacht Trust samt två finska vänklubbar, Airisto SS och Helsingfors SS, valt att Sandhamnsregattan numera ingår i ”Baltic Classic Master Cup”. Detta genom SRS-segling med klassiska båtar på havsbanor runt fasta märken. Sandhamnsregattan är den tredje av fyra svensk-finska regattor som ingår i cupen. Utöver dessa parter har KSSS ett fortsatt gott samarbete med Sail Yacht Society för att attrahera svenska klassiska båtar till Sandhamnsregattan.