Oktoberpokalen

KLASSER: J/70 / DRAKE / STARE / EXPRESS
DATUM: 29 - 30 SEPTEMBER
PLATS: SALTSJÖBADEN
INBJUDAN: OKTOBERPOKALEN 2018
ANMÄLAN: KSSS WEBBSHOP
DELTAGARE: OKTOBERPOKALEN

Nu är samarbetet etablerat.

Under årtionden har Rasta Starbåtsflottilj och familjen Carlsson drivit Oktoberpokalen med utgångspunkt från varvet i Moranviken. 2016 inledde KSSS och familjen Carlsson ett samarbete då vi gemensamt levererar denna klassiker till de fyra entypsklasserna Stare, Express, Drake samt J/70.

Den sociala inramning på Sune Carlssons Båtvarv, med temat Oktoberfest, gör detta till en helgjuten regattafest.

Information om anmälan, tider för ev. sjösättning och parkering av trailers samt hamnplatser kommer kontinuerligt att uppdateras.