Sandhamnsregattan by Bluewater

Sandhamnsregattan – Mästerskapsveckan

KLASSER: J/70 NORDISKT MÄSTERSKAP / SRS CLASSIC DISTANSBANA
DATUM: 9 -11 AUGUSTI 
INBJUDAN: J/70 NORDISKT MÄSTERSKAP
  SRS CLASSIC
ANMÄLAN: J/70 NORDISKT MÄSTERSKAP
  SRS CLASSIC
DELTAGARE: J/70 NORDISKT MÄSTERSKAP
  SRS CLASSIC
REGATTAMIDDAG: KSSS WEBBSHOP
J/70 TRANSPORTPAKET: KSSS WEBBSHOP
BOENDEPAKET: KSSS WEBBSHOP

Sandhamnsregattan – ”Mästerskapsveckan"

Arrangerades första gången 1897 för att fira att Oscar den II suttit på den svensknorska tronen i 30 år och är därmed den äldsta KSSS regattan. Efter ett flertal års uppehåll, återintroducerade KSSS denna klassiska regatta 2013 som en” mästerskapsregatta”.

Vi väljer att fokusera på entypsklasser som önskar en mästerskapsregatta i härlig skärgårdsmiljö och möjlighet till
bankappsegling på havet, för sina SM likväl som internationella mästerskap. 2018 har vi nöjet att välkomna J/70-klassen, världens i nuläget mest växande klass, till Nordiskt Mästerskap och Grundig Sailing Cup.

Därtill har vi i samarbete med Scandinavian Yacht Trust samt två finska vänklubbar (Airisto SS och Helsingfors SS) valt att
Sandhamnsregattan för andra året ingår i ”Baltic Classic Master Cup”. Detta genom SRSsegling med klassiska båtar på havsbanor runt fasta märken. Detta är den sista utav fyra svensk-finska regattor som ingår i cupen.

Hamnplats anordnas klassvis i Sandhamn och anvisas av hamnpersonalen vid ankomst.