Konfirmationsläger 2018

Konfirmationsläger 2018

Konfa 1 12 juni - 1 juli 2018 20 dagar 15 år 18 500 kr*
Konfa 2 3 - 22 juli 2018 20 dagar 15 år 18 500 kr*
Konfa 3    24 juli -12 augusti 2018    20 dagar    15 år    18 500 kr*

 

Ett samarbete med Svenska Kyrkan som innebär att varje konfirmand får en clearingavgift från sin hemförsamling. Denna är i dagsläget ca 7 000 kr och summan är redan avdragen från priset.
Detta gäller även dig som är utlandssvensk.

Alla Konfirmationsläger fulla och anmälan är därför stängd.