KSSS Konfirmationsläger 2018

DESSA LÄGER ÄR FULLBOKADE

Konfirmationsläger 1

Datum: 12 juni - 1 juli 2018
Ålder: 14 - 15 år
Status: fullt

Konfirmationsläger 2

Datum: 3 juli - 22 juli 2018
Ålder: 14 - 15 år
Status: fullt

Konfirmationsläger 3

Datum: 24 juli - 12 augusti 2018
Ålder: 14 - 15 år
Status: Fullt