Läger 1, 2 & 3

Vi seglar Tvåkrona, Laser, C55 och If-båtar. Varje läger har 55-75 deltagare och ca 25 instruktörer, husmödrar och meckar.

Läger på Lökholmen 2018

Läger 1           15-21 juni      11-15 år Anmälan öppnar 1/1-18
Läger 2      2-9 juli      11-14 år Anmälan öppnar 1/1-18
Läger 3      20-29 juli      12-15 år Anmälan öppnar 1/1-18

Lägren är uppdelade efter olika åldrar och på samtliga läger finns följande grupper

Grundkurs
Passar för barn som har liten eller ingen tidigare seglingserfarenhet. I denna grupp får man lära sig grundläggande kunskaper om segling.

Fortsättningskurs
Passar för barn som har gått Grundkursen eller har annan liknande seglingserfarenhet. Man förväntas kunna styra en båt hjälpligt samt kunna segla alla seglingssätt (kryss, läns, halvvind, slör). I denna grupp får man utveckla sina grundkunskaper samt lära sig att segla med rätt teknik.

Kappseglingskurs
Passar för barn som gått både Grundkursen och Fortsättningskursen eller har annan liknande seglingserfarenhet. Man förväntas kunna styra en båt med flyt, ha kunskap om grundläggande väjningsregler samt kunna segla alla seglingssätt (kryss, läns, halvvind, slör). I denna grupp får man lära sig grundläggande kappseglingskunskaper.

Navigationskurs
Passar för barn som har gått Grundkursen och Fortsättningskursen eller har annan liknande seglingserfarenhet. Man förväntas kunna styra en båt med flyt, ha kunskap om grundläggande väjningsregler samt kunna segla alla seglingssätt (kryss, läns, halvvind, slör). Deltagande i denna grupp är förberedande för förarbevis. I denna grupp har vi begränsningar på antal.

Urvalskriterier vid gruppindelning
Det är lägerledningen som har de rätten att placera barnen i de olika grupperna, beroende på barnens tidigare kunskaper. Så även om man önskat en grupp, kan det hända att man hamnar i en annan grupp. Vi försöker så gott det går att placera barnen i de grupper de önskat, men vi ser samtidigt säkerheten som prioritet nummer ett. Därför förbehåller vi oss rätten att flytta på något/några barn, om vi märker att inte tillräckligt med kunskap finns.


Övrigt

Lägerledningen förbehåller sig rätten att placera barnen i passande grupper. Ett krav på samtliga läger och seglarskolor är att barnen kan simma minst 200 meter. Medlemsskap i KSSS är obligatoriskt för våra läger på Lökholmen.