Medlemskap i KSSS

Medlemsavgifter 2017/18

Ålder 2016Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 520 kr 790 kr
20-29 år 520 kr 790 kr
30-34 år 1 150 kr 790 kr
35-64 år 1 470 kr 790 kr
65 år och över 1 150 kr 790 kr
Maka-/makemedlem      620 kr 790 kr

 
Ständigt juniormedlemskap 
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 700 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Ständigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 4 000 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Vid återinträde betalas inte inträdesavgift.