KSSS Andelssegling J/70

Säsongen 2018 har vi premiär för KSSS andelssegling. Med fyra stycken klubbägda J/70 tävlingsbåtar arrangerar KSSS organiserad träning med två olika andelsupplägg. Andelseglingen riktar sig till dig med seglingserfarenhet som vill utveckla din kappsegling. Andelssegling innebär inte att du har ägarskap i en båt, tvärt om, du seglar och KSSS tar hand om allt rörande service, vinterförvaring och finmeck. Mer segling - mindre ägande!

KSSS J70 segling på mådagar och torsdagar

Säsongen 2018 har vi premiär för KSSS andelssegling. Med fyra stycken klubbägda J70 tävlingsbåtar arrangerar KSSS organiserad träning med två olika andelsupplägg. Andelseglingen riktar sig till dig med seglingserfarenhet som vill utveckla din kappsegling. KSSS tar hand om allt rörande service, vinterförvaring och finmeck. Mer segling - mindre ägande!

 

Med fyra stycken klubbägda J70 båtar erbjuder KSSS organiserad träning där du som privatperson utan lag kan komma och träna, eller där ni som ihopsatt lag kan både träna och tävla med klubbens J70. I Saltsjöbaden finns redan ett 15-tal privatägda J/70 båtar varför träning och tävling med andelsägarna kommer samplaneras.

 

J/70 båten är en av världens snabbast växande entypsklasser med över 1 300 båtar sålda sedan 2013 varav ca 35 st i Sverige. Hela 166 båtar deltog vid VM på Sardinien 2017. Båten är sportig och det behövs en aktiv besättning som oftast består av 4 personer.

 

Två olika andelsupplägg

Teamandel är för de som har eller planerar att sätta ihop ett team och vill ha möjlighet träna och kappsegla utan att äga båt.

Dessa team tränar tillsammans med de privata J/70-besättningarna på torsdagar. Under året arrangeras organiserad träning under cirka 14 veckor.  

I teamandelen kan man också kostnadsfritt boka egna träningstillfällen när båtarna är lediga samt boka båtarna för kappsegling till extra kostnad.

Personlig andel är för den som kan segla men vill utveckla sin kappsegling men saknar en egen besättning.

Deltagarna delas upp i blandade grupper beroende på erfarenhet/kunskap.

Under året är det vara cirka 14 veckor med organiserad träning. Med personlig andel kan man inte boka/hyra egna träningstillfällen.


Testa på, klippkort är för dig som vill testa på hur det är att tävlingssegla, du kan utnyttja klippkortet under 3 ggr under året det köptes. Du delas in i ett lag efter kunskapsnivå. 

 

Kurser kommer att planeras under hösten beroende på intresse, meddela gärna om ni är intresserade av följande kurser till [email protected]

  • Seglingsintroduktionskurs – tre dagar
  • Kappseglingskurs – två dagar
  • Trimkurs – en dag

 

Träningsprogram 

Beroende på nivå och antalet andelar 2018 håller KSSS att hålla aktiviteter under två vardagkvällar i veckan samt seglingar under ett antal söndagar. Säsongstart i vår är mitten av april, sommaruppehåll från mitten av juni till augusti och höstterminen börjar i slutet av augusti och avslutas under september månad. 

Måndagar: Personlig andel / teamandes beroende på efterfrågan
Torsdagar: Teamandelsträning tillsammans med övriga privata J/70
Söndagar:    Söndagscupen

 

Priser

Teamandel

Senior    24 500 kr helår / 15 000kr hösttermin
Junior, under 23år       14 500 kr helår

Depositionsavgift   

  7 000 kr
    Depositionsavgiften återbetalas i slutet av säsongen om inga skador skett. 
 Personlig andel    
Senior   3450 kr helår / 2500 kr hösttermin
Junior, under 23år   2 150 kr helår
Depositionsavgift   3 000 kr
    Depositionsavgiften återbetalas i slutet av säsongen om inga skador skett. 
Testa på, klippkort    
3 ggr   

995 kr / 3 ggr

   

Klippkortet går endast att köpa en gång per person


Medlemskrav i KSSS på alla som köper team- eller personligandel. Mer information om KSSS medlemsskap, klick här

 

 

Intresseanmälan

För dig som är intresserad att bli en del av KSSS Andelssegling, anmäl ditt intresse så tar vi kontakt med dig för mer information. Länk till intresseanmälan hittar du här.