Alla måste vara en del av det cirkulära systemet

Allt fler företag och organisationer producerar hela eller delar av sina produkter av återvunnet material. Det bygger på att det finns tillgång till återvunnet material. Sverige är världsmästare att återvinna pantförpackningar men det räcker inte. Vi måste göra mer!

Det ställs allt högre krav på producenter att det som tillverkas är återvinningsbart och att återvunna material används i produktionen. Men det är viktigt att vi konsumenter tar vårt ansvar och samlar in avfallet.

Seglarna på Gotland Runt konsumerar närmare 15 000 måltider under de krävande timmarna på havet. Tillsammans med KSSS starka samarbetspartners och deltagarna ska vi nu kartlägga och återvinna 100% av det avfall som produceras i denna unika testplattform. Tillsammans kan vi se till att det cirkulära systemet fungerar.

Stena Recycling är marknadsledande på att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom avfallshantering.

Coca-Cola i Sverige gick som första marknad i världen över till 100% återvunnen plast i sina PET-flaskor, 2020.

Coop levererar mat till seglarna och kan påverka vilket förpackningsmaterial som går in i ekvationen.

Så här går det till:

Innan start kommer seglarna att få avfallspåsar i sitt racekit så att de kan sortera sitt avfall i fraktionerna pantförpackningar, plast, metall, papper, glas och övrigt hushållsavfall.

Efter avslutad segling kommer seglarna att fylla i ett formulär om hur mycket av varje fraktion de har med sig in. KSSS har sedan tillsammans med Värmdö kommun och KSSS samarbetspartners sett till att dessa fraktioner hanteras på rätt sätt i Sandhamn.

Projektet är långsiktigt och den pågående pandemin har inte gjort saker lättare för oss. Vi ser det som en viktig start och även om det sker i liten skala i år kommer vi att göra skillnad.