Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus.

Det här gör Stockholms Hamnar genom att:

  • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
  • vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
  • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
  • vara en effektiv och lönsam partner