Informations- och utbildningstillfällen våren 2021

Kunskap och information är både viktigt och värdefullt för att en kappsegling ska fungera på ett proffsigt sätt. För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och skapa en ännu större bredd så bjuder vi in till fyra digitala informations och utbildningstillfällen under våren 2021. Dessa har till syfte att informera om nuläget och öka kunskapsnivån. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------