KSSS Olympic Class Regatta

Due to the Covid restrictions we are using two different locations, KSSS Saltsjöbaden and Boo SS Mjölkudden, see map below. The Classes Optimist and Zoom 8 have their home base at Boo SS at Mjölkudden. The Classes ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Int. 505, 29er, RS Feva, Europe Class, RS Aero 5, RS Aero 7, RS Aero 9 have the home base at KSSS in Saltsjöbaden.

KLASSER
CLASSES
Optimist, Zoom 8, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Int. 505, 29er, Europe Class, RS Aero 5, RS Aero 7, RS Aero 9 
DATUM
DATE
2-3 OKTOBER
PLATS
LOCATION

SALTSJÖBADEN

CLASSES: ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Int. 505, 29er, Europe Class, RS Aero 5, RS Aero 7, RS Aero 9

PLATS
LOCATION

SALTSJÖBADENSALTSJÖ-BOO, MJÖLKUDDEN

CLASSES: Optimist, Zoom 8

INBJUDAN
NOTICE OF RACE

KSSS OLYMPIC CLASS REGATTA

CLASSES: ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Int. 505, 29er, RS Feva, Europe Class, RS Aero 5, RS Aero 7, RS Aero 9

INBJUDAN
NOTICE OF RACE

KSSS OLYMPIC CLASS REGATTA

AMENDEMENT 1

CLASSES: Optimist, Zoom 8

ANMÄLAN
ENTRY
ANMÄLAN Alla klasser 
ENTRY All Classes 

ANMÄLDA

REGISTRED

ANMÄLDA Alla klasser

REGISTRED All classes

COACH 

REGISTRED Coach och coachbåt

Jollarnas årliga säsongsavslutning - en riktig fest

Första helgen i oktober avgörs traditionsenligt KSSS stora säsongsavslutning för Sveriges och nordens alla jolleseglare.

Vi hoppas som vanligt på över 300 jollar och siktar på 400 jollar som tävlar på olika banor på Baggensfjärden. KSSS ambition är att KSSS Olympic Class regatta skall vara en spännande och rolig säsongsavslutning för Sveriges och Nordens alla jolleseglare - från de yngsta optimisterna till landslagsseglarna i SWE Sailing Team.

Hamnplanen och bryggorna är så fulla av positiv energi och i samlingspunkten centralt på hamnplan finns något värmande. Det kan behövas.

Du hittar praktisk information om var du ska sjösätta vagnar, vilka ramper som använts för segelbåtar, var du ska parkera bilar och släpvagnar på reskeptive hamnområde, se ovan. Denna information kommer att uppdateras ständigt.


Welcome to the season finale for dinghies

The first weekend in October, the Royal Swedish Yacht Club organizes a big dinghy regatta for all Swedish and Nordic sailors.

As usual, we will be between 300 to 400 dinghies competing on four courses on Baggensfjärden. KSSS's ambition is that the KSSS Olympic Class Regatta will be an exciting and fun season finale for all of Sweden and the Nordic dinghy sailors - from the youngest optimists to the national team sailors in the SWE Sailing Team.

The boat yard and the docks are so full of positive energy and so even if it might be cold outside there is a warm feeling.

You will find practical information such as where to launch coach boats, what ramps used for sailboats, where to park cars and trailers etc in the menu to the left, above and below. This information will be updated constantly.