KSSS youth sprint & clinic

KLASSER: FAREAST 28R / J70
samt en ytterligare klass TBD (BKK) och en alt två klasser till TBD (TK) 
DATUM: 22-23 MAJ
PLATS: SALTSJÖBADEN
INBJUDAN: Kommer under våren

Information om tider för sjösättning och parkering av trailers samt hamnplatser kommer kontinuerligt att uppdateras.