Saltsjöbadsregattan

KLASSER:

FAREAST 28R / J/70 / Starbåt  - 22-23 maj
F-18 / Moth / Foilande bräda - 23 Maj

DATUM: 22-23 MAJ
PLATS: SALTSJÖBADEN
INBJUDAN: Kommer under våren

Information om tider för sjösättning och parkering av trailers samt hamnplatser kommer kontinuerligt att uppdateras.