KSSS Konfirmationsläger 2022

Konfirmationsläger 1

Datum: 20 juni - 9 juli 2023
Ålder: 14 - 15 år, född 2008
Status: 

Konfirmationsläger 2

Datum: 11 - 30 juli 2023
Ålder: 14 - 15 år, född 2008
Status:  

Konfirmationsläger 3

Datum: 1- 20 augusti 2023
Ålder: 14 - 15 år, född 2008
Status:  

 

KSSS tar inte in några barn som är födda senare än 2008 på våra konfirmationsläger 2023