Allmänt sammanträde & häng på hamnplan den 13 maj 2023

Under KSSS ordinarie årsmöte i februari lämnade styrelsen förslag på stadgeändringar. I enlighet med § 10 i Sällskapets stadgar kallar nu KSSS styrelse Sällskapets medlemmar till Allmänt sammanträde den 13 maj kl 14:00 i KSSS klubbhus i Saltsjöbaden.

I samband med sammanträdet kommer vi att bjuda på enklare förtäring. Dessutom bjuds det på allra bästa underhållning när KSSS arrangerar Allsvenskan i segling på vattnet strax utanför klubbhuset.

Mötet beräknas ta ca 20-30 minuter.

Agenda
1. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.

3. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till behandling vid allmänt sammanträde.
    a) Styrelsens förslag till ändring av KSSS stadgar.

4. I förekommande fall ärenden som anges i den hemställan som föranlett utlysande av det allmänna sammanträdet.

I samband med sammanträdet kommer vi att bjuda på enklare förtäring och då KSSS arrangerar Allsvenskan segling på Baggensfjärden bjuds det på allra bästa underhållning på hamnplan.

Anmälan sker via denna länk