Registrera båt

Medlem med registrerad båt har fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Sandhamn, Saltsjöbaden, Telegrafholmen och på Lökholmen. Detta gäller dock ej för båt som används kommersiellt, t.ex. i charterverksamhet.

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Båtens längd x bredd (m)     Båtavgift     Certifikat
< 25 900 kr 500 kr
< 45 1 560 kr 500 kr
< 70 2 430 kr 500 kr
< 90 4 200 kr 500 kr
> 90 6 200 kr 500 kr

 
Medlem som inträder eller registrerar båt den 15 augusti eller senare, betalar ingen avgift för återstoden av det löpande budgetåret men krävs på de för kommande budgetår gällande avgifterna.

Medlem, som registrerar mer än en båt i KSSS register, betalar ovan angiven båtavgift för den största båten och en båtavgift på 400 kr/båt för de övriga.

För anmälan och registrering, klicka på länkarna nedan.