Välkommen till KSSS träningsverksamhet 2014

KSSS bedriver träningsverksamhet i Saltsjöbaden och Ranängen, Djursholm. Vi har träningsgrupper från grön nivå för nybörjare till svart nivå för de som kappseglar på hög internationell nivå.

Träningsgrupper finns i Optimist, Zoom 8, E-jolle, Laser Std/Radial, 29er samt  flerskrov.

Träningen på KSSS är indelad efter Svenska Seglarförbundets Färgpyramid. Färgpyramiden är en modell för att beskriva de olika nivåerna inom segling. Alla aktörer innefattas, det vill säga seglarna, tränarna och ledarna.

För mer info: klicka här