Gotland Runt börjar nu!

Världens största årliga havskappsegling kommer så klart att gå av stapeln även nästa år. Planeringen är redan i full gång och som i all annan verksamhet försöker vi på KSSS att dra så mycket nytta som möjligt av de lärdomar vi gjort under ÅF Offshore Race 2019. Tävlingen ska inte bara var störst, utan också bli den bästa.

För Race Management Team (RMT) är arbetet med nästa års segling, med arbetsnamnet Round Gotland Race redan igång. Förutom utvärdering och erfarenhetsutbyte filar man nu också på raceinbjudan som ska gå ut sent i december. Men vi har redan fått indikationer på att flera större utländska båtar har gjort noteringar i sina planeringar och förhoppningsvis kommer till start. Regattan kommer också att få ett nytt namn då avtalet med ÅF löper ut vid nyår. Round Gotland Race på det internationella planet känns naturligt, och det kan gärna få bli Gotland Runt igen, på hemmaplan? Även ÅF Inshore Race kommer så klart att finnas även 2020, arbetsnamnet här är Stockholm City Regatta (även om förslaget Danmark Runt, med banläggning runt den lilla ön i Skurusundets mynning, har förekommit).