KSSS arrangerar Stockholms Flytande Båtmässa

Den 2-5 september kommer KSSS nya gästhamn vid Junibacken att byta ansikte och fyllas av nya, spännande och vackra båtar. KSSS arrangerar då en flytande båtmässa och en unik möjlighet för båtbranschen att kunna visa upp det bästa av och för svenskt båtliv, mitt i Stockholm.

Det kommer att finnas plats för 75 utställande båtar fördelade på två bryggor. Besökare som vill komma sjövägen kan lägga till vid den tredje bryggan i KSSS-hamnen eller i Wasahamnen. Som extra attraktion och ögongodis kommer också några av Sveriges vackraste klassiska segel- och motorbåtar att visas upp. 

På land, på gräsplanen norr om Junibacken kommer marina företag att visa upp sina produkter och ha möjlighet att träffa sina kunder. Dessutom kommer det att finnas ett café där besökarna kan fika eller ta något enklare att äta. 

- En viktig uppgift för oss på KSSS är att visa upp och skapa intresse för segling och båtliv. Därför är det naturligt att vi också använder vår nya Djurgårdshamn för publika evenemang utöver den välbesökta starten av Gotland Runt, säger Stefan Rahm, KSSS klubbdirektör.  

Målgruppen för KSSS flytande båtmässa är alla båtintresserade i Stockholmsregionen och inte minst alla KSSS medlemmar.

KSSS nya Djurgårdshamn invigdes den 1 juli i år och utgjorde sedan hamn inför starten av årets Gotland Runt och har efter det varit gästhamn för allmänheten. Hamnen är provisorisk men med siktet på att bli en permanent etablering och en gästhamn som kompletterar den väl etablerade Wasahamnen.

För mer information kontakta:
Stefan Rahm, Klubbdirektör KSSS 
Tel: 070-180 85 57
[email protected]


Marillo Johansson, Projektledare Stockholms Flytande Båtmässa
Tel: 073- 083 90 03
[email protected]