Racing with a purpose

The Ocean Race är idag namnet på regatta som vi tidigare känt som Whitbread Round the World Race eller Volvo Ocean Race. När tävlingen startade på 70-talet var det mer av karaktären äventyrskappsegling där man seglade efter de gamla fullriggarnas rutt runt jorden. Vid första starten 1973 var det 17 båtar av varierande storlek, de flesta rena amatörer som älskade havssegling. På 80-talet gjorde de s.k. ”Maxi raters” intåg och Sverige hade sin första helsvenska satsning 89/90 med The Card, en 82 fots ketch som leddes av Roger Nilson och som tillsammans med Sveriges America’s cuputmaningar satte Sverige på världskartan inom internationell kappsegling.

VOLVO OCEAN RACE
På grund av de ökande kostnaderna på 90-talet introducerades en ny ”one design” klass – Whitbread 60 eller Volvo Ocean 60 och hamnstoppen blev mer kommersiella, banan började läggas så det bättre skulle passa sponsorerna utan att ge avkall på utmaningen i sig.
Volvo Open 70 introducerades 2005 som ny klass och även markerade bytet till den nya huvudsponsorn för regattan. Ledningen för Volvo Ocean Race (VOR) ville skapa en (nästintill) entypsklass och ökade betoningen på säkerhet även om regattan trots mycket dramatik i de ökända väderförhållandena i de södra breddgraderna inte haft några allvarligare olyckor.

THE OCEAN RACE
Efter nästan två decennier som värd för regattan överlämnade Volvo stafettpinnen till KSSS medlemmarna Richard Brisius och Johan Salen som döpte om regattan till The Ocean Race, en tydlig markering att detta är havskappseglingen med stort K.

Richard och Johan har nu utvecklat konceptet genom att dels bjuda in två populära klasser, Volvo Ocean 65 och IMOCA 60, dels har man ett mycket tydligt miljöperspektiv. Målsättningen är att kombinera avancerad havskappsegling med ett tydligt syfte, att sätta fokus på havet som drabbas hårt av den miljöförstöring vi skapar. Runt seglingen arrangeras miljökonferenser, utbildningar och miljökrav ställs på båt och materialtillverkarna. Forskare bjuds in i syfte att använda båtarna som plattformar för insamling av data från de avlägsna oceanerna. Kort sagt så vill Richard och Johan driva på utveckling för att rädda och återskapa våra hav:
- Förutom att det naturligt ligger i tiden att alla skall dra sitt strå till stacken för att rädda miljön så har Johan och jag i hela vårt professionella liv arbetat med havet och segling. Vi ser det som självklart att samla de resurser som finns runt segling till ett högre ändamål, inte bara kappseglingen.

Detta ligger väl i linje med KSSS ambition att driva på utvecklingen av miljöaktiviteter runt Östersjön så vi frågar Richard hur han ser att Gotland Runt, som världens största årliga havskappsegling, kan dra nytta av The Ocean Race:

- I slutet av maj startar The Ocean Race Europe i Baltikum för att en månad senare avslutas i Genoa, Italien. Det är starten på vår nya 10-årsplan för The Ocean Race och ser gärna att KSSS är med och hjälper oss att driva miljöfrågorna. ”Racing with a purpose” är det som driver oss att inte bara samla världens bästa seglare utan även samla världens bästa forskare, företag och organisationer som aktivt bryr sig om havets utveckling.

Kanske kan vi 2022 få se en eller flera av The Ocean Race båtarna på startlinjen till Gotland Runt?

Stay tuned på theoceanrace.com