KSSS Andelssegling J/70

Efter förra årets succe fortsätter KSSS 2020 med KSSS Andelssegling. Med fyra stycken klubbägda J/70 tävlingsbåtar arrangerar KSSS organiserad träning för dig som har tidigare seglingserfarenhet. Andelssegling innebär inte att du har ägarskap i en båt, tvärt om, du seglar och KSSS tar hand om allt rörande service, vinterförvaring och finmeck. Mer segling - mindre ägande!

KSSS J70 

Med fyra stycken klubbägda J/70 tävlingsbåtar arrangerar KSSS  organiserad träning för dig som har tidigare seglingserfarenhet.

KSSS erbjuder KSSS organiserad träning där du som privatperson tillsammans med ett ihopsatt lag kan både träna och tävla med klubbens J70. I Saltsjöbaden finns redan ett 15-tal privatägda J/70 båtar varför träning och tävling med andelsägarna kommer samplaneras.

 

J/70 båten är en av världens snabbast växande entypsklasser med över 1 300 båtar sålda sedan 2013 varav ca 35 st i Sverige. Över 100 båtar deltog på VM på England 2019. Båten är sportig och det behövs en aktiv besättning som oftast består av 4 personer.

 

Upplägg

Teamandel är för de som har eller planerar att sätta ihop ett team och vill ha möjlighet träna och kappsegla utan att äga båt.

Dessa team tränar tillsammans med de privata J/70-besättningarna på torsdagar. Under året arrangeras organiserad träning under cirka 14 veckor.  

Om ert lag inte tycker det räcker med de ordinarie träningstillfällerna finns det möjlighet att låna båtarna för egen träning. KSSS Andelsseglingsbåtar kommer också finnas tillgängliga för uthyrning till tävlingar under säsongen. 

 

Träningsprogram 

Beroende på nivå och antalet andelar till 2020 kommer KSSS att hålla i en till två träningstillfällen under vardagkvällarna samt ett antal tävlingar under söndagarna.

Säsongstart sker i slutet av april 2020 med sommaruppehåll från mitten av juni till augusti och höstterminen börjar i slutet av augusti och avslutas under september månad. 

Torsdagar: Teamandelsträning tillsammans med övriga privata J/70
Tisdagar: Eventuell utökad träningsdag beroende på antal team
Söndagar:    "Sunday Open" enklare tävling under söndagar

 Efter seglingsäsongen planeras teorikvällar och sociala aktiviteter för alla andelsteam. 

Priser

Teamandel 24 500 kr / team / år
Deposition (självrisk) 7000 kr (återbetalas i slutet av säsongen om inga skador)
Inkluderar Runt 9 träningstillfällen och möjlighet att låna båt för egen träning på kvällar/helger. Upp till 6 personer i team.
Uthyrning tävlingshelg för Andelsteam 2400 kr / team
Deposition (självrisk) Inkluderar i teamandel
Inkluderar Hyra för två tävlingsdagar. Tävlingssegel, tävlingstamp, båten står på land eller i vattnet klar att segla. 

Trailer för transport

1000 kr / tillfälle (teamet ansvarar för avmastning/lastning)

Trailer med körklar båt

3000 kr / tillfälle (KSSS ansvarar för avmastning/lastning)

 Medlemskrav i KSSS på alla som köper teamandel. Mer information om KSSS medlemsskap, klick här

 

Intresseanmälan

För dig som är intresserad att bli en del av KSSS Andelssegling, anmäl ditt intresse så tar vi kontakt med dig för mer information. Länk till intresseanmälan hittar du här.