J/70 klassregler & dokument

Dokument Innehåll Länk
KSSS Andelssegling J/70 manual Regler och riktlinjer för KSSS Andelsseglare och båtskötsel KSSS J/70 Användarmanual
KSSS Andelsseglings-avtal (Team- & Personlig andel) Avtal för Andelsseglare, måste vara påskrivet och inlämnat till ansvarig tränare innan första träningstillfället.  KSSS Andelseglings-avtal

J/70 Klassregler Klassreglerna för båttypen J/70 (engelska) J/70 Class Rules
J/70 Trimguide av North Sails Tips för hur J/70 ska trimmas och ställas in (engelska) Trim guide
J/70 användarmanual  Användarmanual för J/70 (engelska) Användarmanual