Ranängen och seglar-boomen 2020

En oväntad följd av Corona-sommarens svemestrar är en boom för landets seglarskolor, inklusive KSSS:s. En följd av den, i sin tur, är ovanligt stora nybörjargrupper i vår träningsverksamhet – bara i Ranängen, KSSS:s filial i Djursholm, är grön grupp hela trettio barn stor. Det bådar gott för framtiden, och frågan är: Gör vi det mesta av denna Covid19-orsakade ’happy accident’?

Tränare
Skickliga tränare är tveklöst den viktigaste parametern i en lyckad träningsverksamhet. I Ranängen är vi lyckligt lottade med ett enastående tränar-team - både vad gäller ledarskap och egna seglingsfärdigheter. Avgörande för att våra nytillkomlingars seglingsintresse tar fart är det gröna tränar-teamets insatser. Deras uppgift är att få seglarna att känna sig trygga, få dem att trivas och börja få grepp om seglingen. Grön grupp har nu åtta tränare, varav Märta Wijkström är ansvarig tränare. Märta och hennes suveräna högra hand, Gustav Skarman, är båda uppvuxna med träning i Ranängen. Båda är även instruktörer på Lökholmen, varifrån Märta rekryterat fyra av de sex gröngruppstränare som är nya i Ranängen för i år: Tor Hillström, Pelle

Fredrikson, Samuel Dahn och Erik Brodin. Alexander Thulin och Martin Malmgren är sommartid instruktörer i Katamaran-kubben.
På frågan om vilka pedagogiska idéer, som Märta drivs av som gröngruppstränare, svarar hon:
- Alla i tränar-teamet ska se varje barn. Vi ska lära känna var och en av dem, så att vi kan individanpassa vår coachning, och så att seglarna blir bekväma med att komma till alla av oss med sina undringar, besvikelser och förtjusningar. Vi skall bemöta dem med leenden och alltid tilltala dem med deras namn. För att få med oss barnen behöver vi vara kreativa och hitta på roliga, pedagogiska seglarlekar på vattnet och på land. Vi ska leda med entusiasm och samtidigt ingjuta kämparanda.
Flera av våra tränare hade Björn Herrman som tränare i svart Opti-grupp. I honom har de en förebild i just det, d.v.s. att vara insisterande och krävande på ett sätt som får seglarna att förstå att de är det bara för att de verkligen bryr sig om sina adepter. Bl. a. minns Märta med värme ett individuellt slagträningspass, som pågick tills slagen finslipats till perfektion. I två timmar höll de på.
’Kämparanda’ är en central princip som odlas i KSSS:s tränings- och lägerverksamhet. ’Hjälpsamhet’, ’kamratskap’ och ’omsorg om material’ är andra. I varje gröngruppsträning ingår det därför att hjälpas åt med riggning och sjösättning, och att omsorgsfullt ställa tillbaka materialet på rätt plats. Seglarna förväntas uppföra sig schysst mot varandra - både på land och på vattnet. Vid varje läger- och terminsavslutning premieras därför traditionsenligt och under festliga former de seglare som har utmärkt sig som t.ex. en solstråle, en seglarkämpe och en hjälpsam och peppande kompis.

Ta steget upp
När de gröna seglarna väl besitter de färdigheter som krävs för att ”level-a upp” till blå grupp – bl. a. att ta sig fram i kryss och att inte fastna i vindögat - tar Ranängens fenomenala chefstränare Paulina Karlsson över ansvaret för seglarnas utveckling. Paulina är en naturbegåvad ledare med ett särskilt intresse för barn - inom kort t.o.m. licensierat proffs på barn. Till vardags studerar hon nämligen till förskollärare på Stockholms universitet. I blå grupp introduceras kappseglingsmomentet, och man seglar från och med nu sin egen båt. Precis som Märta och Gustav är Paulina både snäll, rolig, tydlig och väldigt engagerad i sitt tränarskap.Till skillnad från många andra idrotter är det de egna färdigheterna, som avgör vilken träningsgrupp man ingår i - inte ens ålder eller hur länge man seglat - och det är tränarna som har mandatet att gruppindela seglarna. Förutom att träningsgrupperna därmed är åldersblandade, fortsätter tjejer och killar att träna tillsammans genom hela sina ”jollekarriärer”. Mer om kunskapsmålen per träningsgrupp finns att läsa på www.ksss.se/traning/traningsguiden/. 
Steget efter blå grupp är röd grupp, som August Jungstedt leder med bravur och sitt karakteristiska breda leende. Ibland vikarierar Ossian Kamal lika proffsigt för August i den röda Opti-gruppen. Ossian är sommartid seglarskoleinstruktör på Lökholmen och i Torekovs Båt- och Segelklubb, TBSK. Både August och Ossian har tidigare tränat de gröna, nybörjarseglarna i Ranängen. Paulina, August och Ossian är liksom Märta och Gustav själva f.d. Ranängen-seglare, och har liksom dem tills nyligen kappseglat både nationellt och internationellt i först Optimist och sedan Laser. Paulina även i Zoom8. August tränar sedan februari havskappsegling med Pro4u i KSSS:s Off Shore Clinic 2020. 

Ett bra gäng och goda förebilder
Det går inte att ta miste på att tränarna här i Ranängen är ett sammansvetsat gäng genom sina år tillsammans i KSSS tränings- och lägerverksamhet. Att de trivs och har roligt tillsammans smittar onekligen av sig på både de unga seglarna och deras föräldrar. Tillsammans med den positiva och vänliga anda som genomsyrar KSSS:s träningsverksamhet, utmärker den sig med att ha kvalificerade tränare med gedigen kappseglingserfarenhet. Det faktum att delar av den svenska seglareliten hör hemma i KSSS, inspirerar också våra unga seglare att tidigt sätta ribban högt. Men oavsett om målet är OS eller ett seglingsintresse i största allmänhet, har våra nytillkomna, unga seglare med föräldrar helt klart hamnat rätt - här finns alla förutsättningar att nå dit tillsammans med likasinnade unga seglare, våra enastående tränare och oss övriga föräldrar.

Väl mött på hamnplan!
Text: Ylva Lindstedt, seglarförälder