Jag minns mitt Gotland Runt

För de allra flesta är ett Gotland Runt en stor upplevelse. Det är inte bara en tävling utan kanske i ännu högre grad en personlig utmaning, en sammansvetsande erövring för besättningar som skapar livslånga vänskapsband. Men det är också en möjlighet att möta naturens krafter och utsätta sig för såväl elementens raseri som naturens nyckfulla skönhet. Därför kan Gotland Runt också ses som en examen i sjömanskap. Här samlar vi några personliga historier från seglare.

Vi tar gärna emot din historia också, gärna med bilder. Maila till [email protected]