Sandhamn – Lökholmen - Telegrafholmen

Tidtabell M/S Häftig 2018

Alla turer utgår på angiven tid från Sandhamn och måste förbeställas per telefon till 070 – 213 20 68 senast 15 minuter före avfärd.

All rides must be booked atleast 15minutes before departure by calling +46-70-213 20 68

 

Sandhamn – Lökholmen - Telegrafholmen

Måndag - Söndag / Monday – Sunday

Varje hel timme 09.00 – 19.00

Every full hour 9 am – 7 pm