Lägeranmälan

KSSS Konfirmationsläger 2018 är fullt

För mer information om Konfirmationsläger 2018, klicka HÄR 

KSSS Konfirmationsläger 2019

ANMÄLAN GÖRS PÅ SHOP.KSSS.SE

Efterfrågan på våra platser till KSSS tre årliga konfirmationsläger är mycket hög. Vi tycker det är kul att intresset är så stort men dessvärre kommer troligtvis inte alla som vill, att kunna gå på våra läger p.g.a. platsbrist. Därför måste vi upprätta ett kösystem för våra konfirmationsläger. Nedan förklarar vi hur kölista och turordning fungerar.

Den 1 januari 2018 kl 00:00 öppnar en kölista på SHOP.KSSS.SE där du kan anmäla ditt intresse. Att vara med i kösystemet kostar 150 kr och betalas direkt vid anmälan. KSSS kommer sedan att dela ut platser till lägren baserat på två faktorer:

1. I första hand kommer vi att sortera listan i turordning efter antal år som lägerdeltagaren varit medlem i KSSS. Ju fler år som medlem, desto högre upp på listan.
OBS! Denna rangordningsfaktor gäller endast till och med den 31 januari 2018.

2. I andra hand kommer vi sortera listan i turordning efter den tidpunkt som deltagaren gjorde köanmälan för lägret. Ju tidigare köanmälan, desto högre upp på listan.

Den 1 februari 2018 kommer vi att skapa en lista baserat på dessa faktorer och därefter skicka ut ett antagningsbesked till de som fått en plats. Även de som inte fått en plats får ett besked om att de står kvar på listan och blir reserver baserat på samma turordning. Deltagaren kommer sedan att kontaktas allt eftersom platser blir lediga. De som tillkommer på kölistan efter 1 februari 2018 kommer att läggas till i slutet av listan utan hänsyn till faktor 1 (antal medlemsår i KSSS)

För mer information om Konfirmationsläger 2019, klicka HÄR.

Avgifter och avbokning

AVGIFTER

Köavgift: 150 kr
Bokningsavgift: 4 000 kr, sista betalingsdag för antagna 28/2 2019 
Lägeravgift: 15 000 kr, sista betalningsdag för antagna 31/10 2019
Kyrkoavgift för icke medlemmar i Svenska Kyrkan: 7 300 kr

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsintruktioner.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften är obligatorisk för våra lägerdeltagare. För mer info om medlemsavgifter, klicka HÄR.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN

Ett bidrag på 7 300 kr för medlemmar i Svenska Kykan som betalar kyrkoskatt är avdraget i lägeravgiften. Godkända lägerarrangörer av Stockholms Stift får automatiskt detta bidrag efter att deltagaren slutfört konfirmationslägret. Är deltagaren inte medlem i Svenska Kyrkan debiteras ni denna avgift eftersom Kyrkans bidrag uteblir.

AVBOKNING

Vid avbokning innan 31 mars 2019 återbetalas lägeravgiften, köavgiften och bokningsavgiften återbetalas ej. Vid avbokning senare sker ingen återbetalning.

BETALNING FRÅN UTLANDET

Instruktioner (på engelska) för betalningar från utlandet och utländska adresser hittar ni HÄR.