KSSS Aktuellt

KSSS medlemsmagasin – KSSS Aktuellt – kommer ut med fyra nummer per år (två nummer per tillfälle). Tidigt på våren kommer både nummer 1 och nummer 2. Nummer två är en årlig specialutgåva med underrubriken ”Inbjudningar” och listar samtliga kappseglingar under den kommande säsongen där KSSS är arrangör. På hösten kommer nummer 3 och nummer 4. Nummer fyra är en årlig specialutgåva med underrubriken ”Akterspegeln” och speglar händelser, läger och träningar för KSSS yngre medlemmar.

#2 2018 KSSS Aktuellt - Inbjudan Segling 2018

#1 2018 KSSS Aktuellt

#3 2017 KSSS Aktuellt