Instruktörsläger

KSSS läger för grundläggande instruktörsutbildning strävar efter att utbilda och utveckla ungdomar till att bli bra instruktörer inom segling och lägerverksamhet. Lägret vänder sig till dig som är 16 år eller äldre.

Läger på Lökholmen 2018

Instruktörsläger      11 - 18 Juli      16 - 18 år Deltagarinformation Anmälan öppnar 1/1-18

  
Under lägrets gång kommer deltagarna att träna sig inom segling, både som seglare och som instruktör för att förbättra både sina egna kunskaper men även hur man bör lära ut segling.

Deltagarna kommer att lära sig hur man resonerar när man planerar seglingar och banläggning. Lägret innefattar även utbildning i ledarskap och pedagogik, både på sjön och i land.

När man jobbar som instruktör inom segling och lägerverksamhet är det viktigt hur man agerar mot andra människor för att de ska lära sig så mycket som möjligt samt att bilda en härlig och trivsam stämning.

Veckan kommer även innehålla utbildning i säkerhet och sjukvård.

Förarintyg är en förutsättning för deltagande i Instruktörslägret.

Du får på egen hand se till att du tar ditt Förarintyg. Gäller även er som bor utomlands.

Detta läger är mycket uppskattat och en bra grund för de som vill ta steget in i lägerverksamheten som instruktör, meck eller husmor. Praktikantuttagningen kommer vara i Saltsjöbaden i september 2017. Separat anmälan kommer finnas på hemsidan, under praktikantuttagning.