Kungliga Svenska Segel Sällskapet

Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) grundades 1830.

KSSS är Sveriges största och världens näst största segelsällskap med cirka 6000 medlemmar, varav cirka 2 500 juniorer.

Verksamheten omfattar träning, lägerverksamhet, kappsegling, eskaderseglingar, klubbaktiviteter samt hamnverksamhet. 

Bland sportsliga framgångar kan nämnas 17 olympiska medaljer och segrar i de flesta större nationella och internationella seglingstävlingar genom årens lopp.