Bli medlem

Medlem som inträder eller registrerar sin båt den 1 november eller senare, betalar för kommande år men registreras som medlem från betaldatum. Avi för 2024 skickas ut i december.

Medlemsavgifter 2024

Ålder       Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 660 kr -
20-29 år 660 kr 980 kr
30-34 år 1 420 kr 980 kr
35-64 år 1 790 kr 980 kr
65 år och över 1 470 kr 980 kr
Maka-/makemedlem 810 kr 980 kr


Flerårigt juniormedlemskap
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 700 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Flerårigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 4 000 kr och kräver ingen inträdesavgift.
 

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Båtens L x B (m)          Båtavgift
< 25 m2 1 020 kr
< 45 m2 1 760 kr
< 70 m2 2 760 kr
< 90 m2 4 980 kr
> 90 m2 7 350 kr

Medlem som inträder eller registrerar sin båt den 1 november eller senare, betalar för kommande år men registreras som medlem från betaldatum.

Båtcertifikat

På internationellt vatten behöver du som huvudregel inte ha något certifikat med dig, eftersom kontrollen av båtens nationalitet utgår från den flagga du för. Men uppstår tvivelaktigheter kring huruvida din förda flagga verkligen är båtens nationalitet kan ett internationellt certifikat vara bra att ha. Pris: 500 kr. 

Detta gäller också principiellt inom Norden.