Läger- Nivåbeskrivning

Nivå beskrivningar KSSS seglarläger i enlighet med SSFs rekommendationer.

Lägren är uppdelade efter olika åldrar och på samtliga läger finns följande grupper. När vi närmar oss sommaren kommer ni att få ett mail där ni kan önska grupp.

Vi lägerstart kommer all barn att få göra ett litet "prov" så att vi får en bättre förståelse vilken grupp som är lämplig. 

Grundkurs: Seglar C55 och Optimist

Passar för barn som har liten eller ingen tidigare seglingserfarenhet. I denna grupp får man lära sig grundläggande kunskaper om segling.

 • Seglaren ska vara simkunnig (200 m).
 • Inga teoretiska förkunskaper av segling krävs.
 • Inga tidigare praktiska erfarenheter av segling krävs.

Fortsättningskurs: RS Quest

Passar för barn som har gått Grundkursen eller har annan liknande seglingserfarenhet. Man förväntas kunna styra en båt hjälpligt samt kunna segla alla seglingssätt (kryss, läns, halvvind, slör). I denna grupp får man utveckla sina grundkunskaper samt lära sig att segla med rätt teknik.

 • Seglaren ska själv kunna rigga en båt så den blir klar för segling.
 • Seglaren ska kunna namnet på de viktigaste delarna som är av vikt för den grundläggande seglingen.
 • Seglaren ska vara simkunnig (200 m), kunna båtvett, kunna vända kapsejsad båt och tömma den på vatten med öskar/hink.
 • Lägga till i alla vindriktningar utan att krocka med brygga eller boj, kunna segla en halvvindsbana med balans, kunna stagvända utan att släppa skot och roder, kunna genomföra en kontrollerad gipp.
 • Seglaren ska ta det ansvar som krävs för sig själv, ut- rustningen och övriga kurskompisar.
 • Seglaren ska kunna sjövetts- och de vanligaste väjningsreglerna – undvik kollision

Navigationskurs: Seglar IF-båt

Passar för barn som har gått Grundkursen och Fortsättningskursen eller har annan liknande seglingserfarenhet. Man förväntas kunna styra en båt med flyt, ha kunskap om grundläggande väjningsregler samt kunna segla alla seglingssätt (kryss, läns, halvvind, slör). Deltagande i denna grupp är förberedande för förarbevis. I denna grupp har vi begränsningar på antal.

 • Seglaren skall ha kunskaper som ingår i Fortsättningskursen
 • Man över bord – seglaren ska kunna stanna båten och plocka upp ett föremål som ligger i vattnet.
 • Seglaren ska ha god kunskap om sin personliga flytutrustning och känna till klubbens säkerhetsregler.
 • Stagvända och gippa med flyt, länsa med rätt teknik och balans, kryssa med rätt teknik och balans.
 • Seglaren ska kunna vara koncentrerad på en eller flera uppgifter under en tid.
 • Känna till båtens säkerhetsutrustning samt hur den används.

Kappseglingskurs: Seglar Laser

För att segla i denna gruppen ska du kunna kappseglingens grunder. Här kommer du att lära dig mer om kappsegling. Du bör ha gått i både Grund och Fortsättningsgruppen innan. I denna grupp använder vi alltid våtdräkt eller torrdräkt.

Man förväntas kunna styra en båt med flyt, ha kunskap om grundläggande väjningsregler samt kunna segla alla seglingssätt (kryss, läns, halvvind, slör). I denna grupp får man lära sig grundläggande kappseglingskunskaper

 • Seglaren skall ha kunskaper som ingår i Fortsättningskursen och gärna Navigationskurs.
 • Man över bord – seglaren ska kunna stanna båten och plocka upp ett föremål som ligger i vattnet.
 • Stagvända och gippa med flyt, länsa med rätt teknik och balans, kryssa med rätt teknik och balans, kunna starta, accelerera och backa, lovart och lästart, därefter segla banan.
 • Seglaren ska kunna vara koncentrerad på en eller flera uppgifter under en tid.

Övrigt

 • Lägerledningen förbehåller sig rätten att placera barnen i passande grupper. Vi lägerstart kommer all barn att få göra ett litet "prov" så att vi får en bättre förståelse vilken grupp som är lämplig. 

 • Ett krav på samtliga läger och seglarskolor är att barnen kan simma minst 200 meter.
 • Medlemsskap i KSSS är obligatoriskt för våra läger på Lökholmen.
 • Det måste finnas en anhörig eller vän till familjen i Stockholms närområde som vi kan nå dygnet runt vid eventuell sjukdom eller skada.
 • Under lägret har barnen ej sin mobiltelefon.