KSSS:s NAS-stipendium

Medlemmar är välkomna att ansöka om att få delta i KSSS:s ungdomsutbyte med North American Station (NAS) – antingen som stipendiat i USA, eller som värdfamilj för en amerikansk ungdom. Under ca två sommarlovsveckor möjliggör KSSS och NAS för varsin gymnasieungdom att vara gäst i en medlemsfamilj och delta i det vardagliga seglarlivet i våra respektive klubbar. Ungdomarna får normalt rollen som gästinstruktör i värdklubbens juniorverksamhet, och ibland deltar de som gastar och regattafunktionärer. Om utbytesvistelsen innehåller racing, cruising, seglarskola eller resande är upp till respektive värdfamilj och stipendiat. Längden och tidpunkten för vistelsen är flexibel, men brukar omfatta ca 14 dagar, utifrån primärt värdfamiljens preferenser. Under utbytet utvecklas ofta livslånga vänskapsband.

Stipendiet förutsätter ett aktivt seglingsintresse. Det centrala i utbytet är dock det sociala engagemanget, och både som stipendiat och värdfamilj här fungerar man som ambassadör för KSSS. Det finns ett stort intresse i klubben för NAS-stipendiet, men mindre tryck på att få agera värdfamilj. Av den anledningen och eftersom värdfamiljer är en grundförutsättning för utbytet, förväntas den som föräras stipendiet erbjuda sig att tillsammans med sin familj ta emot en amerikansk junior - dock inte nödvändigtvis samma år.

NAS-stipendiat i USA

NAS-stipendiet riktar sig till medlemmar i ungefär gymnasieåldern. Ansökningar kan mejlas kontinuerligt under året fram till den 1 april till Internationella kommittén på [email protected], ämne: NAS, stipendiat. Berätta om dig själv, ditt seglingsintresse, andra intressen och din KSSS-bakgrund. Bifoga gärna ett foto. Uppge även ifall det är någon period under sommaren som du inte har möjlighet att resa.

Vilken period under sommaren som utbytesvistelsen i USA sker avgörs av den amerikanska värdfamiljen, och vilken värdfamilj som är aktuell avgörs så snart som möjligt efter den 1 mars varje år, beroende på när NAS har klara värdfamiljer. Då börjar utbytesaspiranter matchas mot värdfamiljer, och så snart den processen är klar, sätts årets stipendiat i kontakt med den aktuella värdfamiljen.

Förutom att via NAS förmedla värdfamilj, står KSSS för resekostnaden till och från USA. Själv står du för fickpengar, du ansvarar för att ha visum och relevanta försäkringar som även täcker sjukvård, och du ansvarar för att uppfylla de eventuella Covid-relaterade krav som ställs på USA-resenärer till den aktuella delstaten. Biljettbokningen ombesörjer KSSS via sin resebyrå.

Väl hemkommen från USA ser vi i Internationella kommittén fram emot ditt skriftliga referat med foton som publiceras i KSSS nyhetsflöden, så att övriga klubbmedlemmar kan ta del av ditt äventyr!

I KSSS Aktuellt #1 2020, berättar Ossian Kamal om sin vistelse som NAS-stipendiat i Camden, Maine, sommaren 2019.

I KSSS Aktuellt #3 2018, beskriver Tim Nyllinge sina NAS-stipendieveckor i Stamford, Connecticut, sommaren, 2018.

Värdfamilj i Sverige

Som värdfamilj i juniorutbytet med NAS tar man hand om en amerikansk ungdom i gymnasieåldern under ca två sommarveckor fr o m att junioren anländer till Sverige tills junioren reser hem igen. Under den perioden kan junioren tillbringa en vecka som gästinstruktör i KSSS:s lägerverksamhet på Lökholmen. Alternativt kan junioren under hela, eller en del av besöket vara gästinstruktör på dagläger i Saltsjöbaden eller Ranängen. Internationella kommittén samordnar lägervistelsen via kansliets lägeransvariga.

Tanken bakom utbytet är att den amerikanska junioren ska få lära känna en svensk familj samt få en inblick i svensk kultur och segling i Sverige. Sightseeing, skärgårdsvistelser via familjens segelbåt eller sommarställe samt kappsegling tillsammans med värdfamiljen är exempel på uppskattade upplevelser, liksom allmänt umgänge med värdfamilj och familjevänner.

Gästen står för fickpengar och relevanta försäkringar för sitt Sverigebesök. Övriga utgifter står värdfamiljen för.

Värdfamiljsuppdraget riktar sig till medlemmar med egna barn i utbytesjuniorens ålder, till medlemmar med utflugna barn eller inga barn alls – huvudsaken är intresset för att ge en amerikansk ungdom möjligheten att uppleva en del av Sverige, och att samtidigt få lära känna det USA som ungdomen förmedlar via sin person.

Intresse för att vara värdfamilj kan mejlas kontinuerligt under året fram till den 1 april till Internationella kommittén på [email protected], ämne: NAS, värdfamilj. Berätta om er, ert seglingsintresse, andra intressen, er KSSS-bakgrund, och uppge under vilken period ni önskar ta emot en amerikansk junior. Bifoga gärna ett foto. Uppge också ifall ni skulle föredra att ta emot två amerikanska vänner tillsammans framför en ensamkommande junior, och ifall ni eventuellt har önskemål om att junioren är tjej eller kille.

Fr o m den 1 mars matchas utbytesaspiranter mot värdfamiljer. Så snart den processen är klar sätts värdfamiljen i kontakt med den amerikanska junioren och juniorens föräldrar.

North American Station (NAS)

North American Station (NAS) är vår ”out station” i USA. NAS bildades 1945 som ett svenskt-amerikanskt – eller mer precist ett KSSS-amerikanskt - samarbete i syfte att stärka banden mellan nordamerikanska och svenska seglare, särskilt kring kappsegling, eskadersegling och även båtbyggarkonsten. Efterhand har NAS-samarbetet kommit att omfatta samtliga de nordiska, kungliga segelklubbarna och Nyländska Jaktklubben, dvs även KDY, KNS, GKSS och NJK. Läs mer om NAS här och här.

 

OBS!

Juniorutbytet har en lång tradition som både NAS och dess nordiska ”Home Clubs” värnar starkt om. Målsättningen sedan utbytesprogrammets begynnelse på 1950-talet är att juniorer tas emot varje år, från båda sidor av Atlanten. Men eftersom utbytet hänger på ideella medlemsinsatser kan klubbarna inte garantera att lyckas uppbringa värdfamiljer varje år och i tillräckligt antal. Att få fram värdfamiljer kan vara särskilt utmanande för NAS, som dels har få medlemmar i jämförelse med oss (ca 250, varav en del är Nordenbor), och som dels förväntas ta emot stipendiater från sina samtliga ”Home Clubs” – inte bara från oss. Den 1 mars varje år visar det sig huruvida KSSS ges möjlighet att skicka en stipendiat den kommande sommaren. Ifall inte, görs en ny ansats nästkommande år.