Registrera båt

Medlem med inregistrerad båt har fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Sandhamn, Saltsjöbaden, och på Lökholmen/Telegrafholmen. Detta gäller dock ej för båt som används kommersiellt, t.ex. i charterverksamhet.

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Båtens längd x bredd (m)     Båtavgift
< 25 m2 900 kr
< 45 m2 1 600 kr
< 70 m2 2 550 kr
< 90 m2 4 600 kr
> 90 m2 6 800 kr

 
Medlem, som inträder eller registrerar båt den 15 augusti eller senare, betalar full avgift för innevarande budgetår (1 nov-31 okt) men behöver inte betala avgift för kommande budgetår.

Medlem, som registrerar mer än en båt i KSSS register, betalar ovan angiven båtavgift för den största båten och en båtavgift på 400 kr/båt för de övriga.

Båtcertifikat, På internationellt vatten behöver du som huvudregel inte ha något certifikat med dig, eftersom kontrollen av båtens nationalitet utgår från den flagga du för. Men uppstår tvivelaktigheter kring huruvida din förda flagga verkligen är båtens nationalitet kan ett internationellt certifikat vara bra att ha. Pris: 500 kr. 

Detta gäller också principiellt inom Norden.

För anmälan och registrering, klicka på länkarna nedan.