Registrera båt

Medlem med inregistrerad båt har fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Sandhamn, Saltsjöbaden, och på Lökholmen/Telegrafholmen. Detta gäller dock ej för båt som används kommersiellt, t.ex. i charterverksamhet.

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Båtens längd x bredd (m)     Båtavgift     Certifikat
< 25 m2 900 kr 500 kr
< 45 m2 1 600 kr 500 kr
< 70 m2 2 550 kr 500 kr
< 90 m2 4 600 kr 500 kr
> 90 m2 6 800 kr 500 kr

 
Medlem, som inträder eller registrerar båt den 15 augusti eller senare, betalar full avgift för innevarande budgetår (1 nov-31 okt) men behöver inte betala avgift för kommande budgetår.

Medlem, som registrerar mer än en båt i KSSS register, betalar ovan angiven båtavgift för den största båten och en båtavgift på 400 kr/båt för de övriga.

För anmälan och registrering, klicka på länkarna nedan.