Hitta till Lökholmen

Lökholmen ligger strax bredvid Sandhamn.

Om man kommer med egen båt, kan man lämna av på två olika ställen, antingen på Lökholmens västra sida N 59`17,30 O 18´55´

Eller i Fladen KSSS gästhamn N 59`17´ O 18`55´

Åker man bil, ställer man bilen i Stavsnäs vinterhamn och tar någon av båtarna till Sandhamn alt direkt till Lökholmen. Därifrån åker man KSSS egen turbåt "Baljan" som går från bredvid båtmacken på Sandhamn.

Åker man direkt från stan så går Cinderellabåtarna direkt till Sandhamn från Strandvägen.

I år vill vi undvika att belasta den reguljära skärgårdstrafiken i möjligaste mån


Inför lägerstart har ni tre alternativ: 

  1. Lämna med egen båt på bryggan utanför Varvet (på västra sidan av Lökholmen) från kl 11.30. Föräldrarna går inte iland utan lämnar barnet på bryggan. Ingen trängsel på bryggan utan en i taget - instruktörerna kommer att hjälpa till med att bära packningen etc.
  2. En KSSS Instruktörer möter upp vid bryggan på Lökholmen och vid Ångbåtsbryggan/kiosken för att följa med bort till Baljan.
  3. Själv lämna av barnet utanför lägerområdet på Lökholmen.

Inför lägeravslut finns det tre alternativ att välja på.

  1. Hämta med egen båt på Lökholmen  - ej gå iland utan vänta på bryggan
  2. Hämta på Sandhamn - vi kör över barnen efter avslutningen
  3. Barnet lämnas på Sandhamn och tar sig hem själv - sker på eget ansvar

Ett formulär kommer att skickas ut till lägerdeltagarna där man väljer hur barnet tar sig hem.

Väl på Lökholmen blir ni mottagna av alla våra härliga instruktörer.