FUNKTIONÄRSHANBOK 2021

 

Länk till Hanbok för OCR, den fungerar även som en bra grund för alla KSSS regattor.