Värdegrund och Policy på våra läger

Både som elev och Instruktör på KSSS öar är det viktigt att du följer lägrens trivselregler. Den har kommit till för att skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt.

Alla på KSSS läger...

 • har rätt att känna sig trygga
 • har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt
 • har rätt att trivas och få nya kamrater
 • har rätt att ha en trevlig och rolig lägervistelse

På KSSS läger ingriper vi...

 • då vi ser någon far illa
 • mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
 • då trivselregler bryts

Som deltagare på KSSS seglarläger skall du...

 • respektera alla andra deltagare på lägret
 • respektera ledarna och deras tillsägelser
 • vara rädd om de lokaler och material som vi använder
 • hjälpa till att städa inom de områden vi vistats på
 • komma i tid till alla aktiviteter och uppställningar
 • inte störa pågående lektioner eller andra aktiviteter
 • ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet, tex klotter
 • följa trivselregler för matsalen
 • alltid bära flytväst när du vistas på eller i båt/brygga

KSSS Policy kring Alkohol, Rökning, Droger och Sexuella övergrepp

Vårt uppdrag är att skapa världens bästa seglarläger! Alla - barn, ungdomar och vuxna - har rätt att känna sig trygga och säkra inom verksamheten på våra öar. Att arbeta och vistas på KSSS öar ska vara en positiv upplevelse men det är ingen rättighet utan ett arbete. För att det ska fungera kräver vi att alla respekterar och efterlever våra regler och principer för trygghet och inkludering. Dessa gäller ovillkorligen och alltid.

Alkohol

Vi tillämpar totalt alkoholförbud under pågående läger och så länge man är i tjänst. - Vid speciella tillfällen, aldrig under pågående läger, som vid avslutningsmiddagar efter ett läger kan lägercheferna besluta att medarbetare över 18 år får dricka rimliga mängder vin eller öl, inte starksprit. - Vid överträdelser, även vid misstanke om detsamma, stängs vederbörande av under resten av sommaren.

Rökning

KSSS tar avstånd från rökning och anser att det inte hör ihop med idrott och friluftsliv. - Rökning är endast tillåten på anvisad plats vid Storstugan på Löken och vid Sjöstugan på Långholmen för personer över 18 år. Alla fimpar ska läggas i en säker askkopp med sand eller vatten för att undvika brandrisk. Barnen får aldrig se eller känna att någon röker – vi är förebilder.

Droger

Alla droger är helt förbjudna inom våra anläggningar vid alla tillfällen. - Vid överträdelser, även vid misstanke om detsamma, stängs vederbörande av under resten av sommaren. - Misstanke om överträdelser innefattande lagbrott kommer att polisanmälas.

Sexuella övergrepp

Misstanke om sexuella övergrepp kommer att polisanmälas. Exempel på sexuella övergrepp: 

 • Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd. 
 • Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt. 
 • Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön.
 • Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. Till exempel för att man sover, är sjuk, är full eller drogpåverkad, eller har någon funktionsnedsättning.
 • Att någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.
 • Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja.
 • En vuxen som tittar på utan att ingripa när någon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp. Om ett barn utsätts för eller tvingas till en sexuell handling räknas det alltid som ett sexuellt övergrepp även om barnet tycks vilja och kanske till och med själv upplever att det vill.

Hemskickning

Vid överträdelse av KSSS värdegrund och policy eller vid annat olämpligt beteende förbehåller sig KSSS rätten att skilja Instruktörern eller elev från lägerön med omedelbar verkan. Beslut om en sådan åtgärd tas av juniorkommitténs ordförande i samråd med lägercheferna.