Hållbarhetspolicy

HÅLLBARHETSPOLICY KSSS lägerverksamhet strävar efter att bedriva all verksamhet, på sjön såväl som på land, på ett hållbart sätt. Det hållbara tankesättet skall inkludera lägerdeltagare, vårdnadshavare, instruktörer samt övriga som på något sätt har inflytande på de öar och deras omgivning där KSSS bedriver lägerverksamhet.

Vi strävar efter att efterleva KSSS övergripande hållbarhetspolicy med ett långsiktigt fokus, primärt på miljöfrågor.

På sjön

 • Inget marint avfall är tillåtet. Skräp ska förvaras säkert ombord och på land så att det inte hamnar i vattnet eller lämnas kvar på öar i skärgården. Vid återkomst till lägeröarna skall avfallet hanteras och sorteras på korrekt sätt. Vid utflykter tar vi med sopsäckar så att vi även kan ta upp andras skräp som vi hittar i vattnet och på stränder.
 • Minska bränsleförbrukningen genom att sänka hastigheten när du kör och stänga av motorn när det är säkert att göra det, förankra båten istället för att köra på tomgång. .
 • Fyll på bränsletankar långsamt för att undvika spill. Överfyll inte bränsletanken så att bränslet ska kunna expandera när det blir varmt.

Inför lägret

KSSS arbetar så långt det är möjligt efter principen 5R: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle. Inför sommarens läger innebär det:

 • Det är inte tillåtet att ta med engångsartiklar att använda för måltider, t ex plastbestick, papperstallrikar etc.
 • Vi ser helst att matpåsar (i vilken barnen bär sina matattiraljer) inte är gjorda av plast utan hellre i tyg eller liknande.
 • Ta med en återanvändbar vattenflaska, inte engångsflaskor i plast som sedan kasseras efter lägret.
 • Alla kläder ska märkas och bör tas med hem från ön när lägret är slut. Varje år behöver KSSS lägerverksamhet hantera stora mängder kvarglömda kläder.
 • På Långholmen ska tvättmedel som kan påverka miljön negativt undvikas.

Användandet av vår egendom

 • Var rädd om våra lägerbaracker och andra hus, de ska hålla under många somrar och för många barn och instruktörer. Städa ordentligt. Om du har öppnat fönster och dörrar, se till att de är stängda innan du lämnar huset. Ta inte ut inredning såsom kuddar och madrasser utanför rummen. Ingen åverkan såsom klotter eller nedskräpning accepteras.
 • Var rädd om våra båtar, både segel- och motorbåtar. Hantera utrustning såsom segel och tampar efter instruktion.
 • Lämna gemensamma utrymmen såsom toalett, dusch och kök i det skick du själv önskar finna det i. Låt aldrig vattenkranar stå och rinna. Häng upp blöta handdukar och kläder på avsedda platser.

I köket

 • Planera måltider utifrån hur många som skall äta. Blir det rester över, se om dessa går att använda i annan måltid.
 • I den mån det är möjligt, köp mat utifrån säsong.
 • Användandet av engångsartiklar ska reduceras. Använd inte plast eller folie om inte absolut nödvändigt.
 • Allt som går att panta ska pantas.
 • Lägg inte upp mer mat än nödvändigt. Ta hellre två gånger.
 • Allt matavfall läggs i komposten.

Denna policy och dessa instruktioner förankras innan och under de läger som bedrivs varje sommar.

Efter varje sommar sker uppföljning och utvärdering av hållbarhetsarbetet.