KSSS Strategi 2023-2027

KSSS ska vara ledande inom seglingssporten samt erbjuda ett livslångt medlemsvärde med kvalitet och hållbarhet i fokus.

KSSS fokusområden 2023 - 2027

1. Livslångt medlemsvärde

KSSS skall erbjuda ett attraktivt och anpassat medlemsvärde över tid.

 • Vi tillhandahåller målgruppsanpassade tjänster och aktiviteter till medlemmarna
 • Vi skall förse medlemmar och andra relevanta grupper med riktad information inför, under och efter aktiviteter.
 • Vårt medlemserbjudande inkluderar även internationella kontaktytor.
 • Vi slår vakt om vår historia som stärker stoltheten för Sällskapet.
 • Frivillighet och ideella insatser skapar ett engagemang och tillhörighet som förstärker medlemsvärdet.

Vi ser att fler medlemmar, deltagare och partners i och kring våran verksamhet är ett bevis på att vi gör saker rätt vilket i sin tur leder till en hållbar ekonomi.

 

2. Framtidens arenor

Vi skall tillhandahålla några av Sveriges bästa arenor och material (inkl båtar) för båtliv. Vi skall utveckla dem så att de är inbjudande,  ändamålsenliga och hållbara.

 • Vi skall i första hand fokusera på existerande anläggningar, men överväga tillägg av strategisk natur, såsom tex Djurgården.
 • Vi skall säkra moderna och relevanta verktyg och material. Tex drönarmärken, relevanta läger- och träningsbåtar, digitala verktyg mm
 • Vi skall ligga på framkant för att möjliggöra segling för många. Tex tillhålla relevanta redskap för segling, erbjuda prova-på möjligheter, samarbeten kring delningsekonomin.

 

3. Ledande seglingsutbildningar

Vi skall erbjuda ledande seglingsutbildningar, allt från läger till träning, som syftar till att utveckla kompetenta seglare och uppmuntra till ett livslångt seglingsintresse.

 • Vår träningsverksamhet skall ge deltagarna en gedigen seglingsbas och vara inriktade på att ge framgångar på lång sikt.
 • Vår lägerverksamhet skall erbjuda en god gemenskap samt ge deltagarna en en god förståelse för båtliv och ett gott sjömansskap.
 • Hos oss skall det vara tryggt, säkert och inspirerande att gå seglingsutbildning.
 • Vi ska fokusera på skapa ett utbud som tillgodser målgrupper där vi inte har medlemmar  eller tappar medlemmar. Tex i åldern 13-25 år och segling för kvinnor.

 

4. Ledande kappseglingsarrangör

KSSS skall erbjuda alltifrån enklare kappseglingar till internationellt fullgångna mästerskap för att kunna locka så många till kappsegling som möjligt. Utgångspunkten skall alltid vara att kappseglingarna som vi arrangerar förstärker någon del av medlemsnyttan; såsom eget deltagande, stolthet som medlem och/eller kommersiella värden.

Vår ideella funktionärskår är en förutsättning för våra kappseglingar, varför vi måste säkerställa givande utvecklingsmöjligheter.