Lökholmen

I yttre havsbandet intill Sandhamn ligger Lökholmen. I mer än 100 år har Sandhamn och Lökholmen varit basen för KSSS kappseglingsverksamhet.

Gästplatser

På Lökholmen finns plats för ca 200 båtar. Den första delen, Trollsundet, som under högsommaren i första hand är reserverad för KSSS medlemmar, rymmer upp till 90 båtar och här finns möjlighet att ansluta båten till landström mot avgift. 

I Trollsundet sker tilläggning antingen med mooringlina, boj eller Y-bom. 

Det är förbjudet att ankra i Trollsundet, då ankare kan fastna samt skada de befintliga mooringlinorna. 

Observera att Y-bommarna på södra sidan av Trollsundet är förhyrda platser, kontakta därför hamnpersonalen innan ni väljer att angöra på några av dessa platser.

Om man följer den norrgående kanalen från Trollsundet kommer man in i Kroksöfladen där det ryms cirka 110 båtar. Här sker angöring med ankare. Observera att kanalen har ett minsta djup på 2.0 meter vid medelvattenstånd.

Insegling

Till Sandhamn seglar du från den fyrbelysta leden norr om Sandön. Grundgående båtar kan även välja den av KSSS märkta leden mellan Telegrafholmen och Lökholmen.

Lökholmens gästhamn är belägen strax nordost om Sandhamns gästhamn. Insegling sker söderifrån mellan Trollharan och Kroksö.

Faciliteter

Toaletter & duschar finns längs med spängerna beläget mellan Trollsundet och Kroksöfladen. Dessa är öppet dygnet runt och kräver ingen kod.

Bastu finns på södra sidan av Trollharan i närheten av passbåtsbryggan. Bastun ingår i hamnavgiften och den är öppen mellan 09.00-20.30. 

Sopor slänger ni i något av de tre röda sophusen som är placerade i Trollsundet och Kroksöfladen. I sophusen går det även att lämna burkar och PET-flaskor för återvinning och samtidigt stödjer du KSSS ungdomsverksamhet.

På hamnkontoret kan du under högsäsong köpa GB-glass samt beställa färska frallor och bullar från Sandhamnsbageriet. Frallor och bullar beställs senast 20:00 kvällen innan och hämtas morgonen efter mellan 8-10 på hamnkontoret. Närmsta mataffär finns på Sandhamn.  

Fartbegränsningen

Från leden norr om Sandön till syd om Lökholmen är fartbegränsningen högst 5 knop.
Vi ber er tänka på båtens svall när ni passerar gästhamnen.

Förtöjning

I Trollsundet sker förtöjning antingen med mooringlina, akterförtöjning med boj eller Y-bom. Det finns även en plats för förtöjning längsmed kajen. Kontakta hamnpersonalen innan ni väljer denna plats.

I Kroksöfladen sker förtöjning med ankare mot bryggan som går längsmed klipporna eller mot pontonbryggan.

Passbåt till Sandhamn

Under högsäsong avgår passbåten mellan Lökholmen och Sandhamn varje heltimme mellan 08.00-22.00 på vardagar. Fredag och lördag körs även natturer klockan 00.00 samt 01.00. Söndagar 08:00-22.00.

Under lågsäsong körs passbåten med anpassad turlista. För att se aktuell turlista följ länken ovan.

Utöver dessa tider finns möjlighet att beställa extra turer med startpris på 400 kronor. För att beställa; kontakta hamnpersonalen.

Kontakt

Hamnkontor Lökholmen: 070-213 20 66, [email protected]

Hamnkontor Sandhamn: 070 - 213 20 68, [email protected]