Femklubbsregattan

Femklubbsregattan är ett årligen återkommande evenemang som samlar ungdomar från de nordiska, kungliga klubbarna, Nyländska Jaktklubben och North American Station (NAS) i en ärofylld kappsegling med sociala förtecken. Regattans primära syfte är nämligen just socialt - att knyta vänskapsband mellan klubbarnas unga medlemmar. Värdskapet cirkulerar mellan KSSS, GKSS, KDY, NJK, KNS och NAS.

Det är KSSS träningsansvarig, Anders Bengtsson som tar ut det lag som ska representera KSSS. Det gäller här att vara en god ambassadör för klubben genom att dels uppvisa ett starkt driv i sin seglingsutveckling, dels bidra till en positiv och kamratlig anda i sin träningsgrupp.

Är du intresserad av att vara en del av KSSS Femklubbslag och är 15-20 år så maila till [email protected].