Femklubbsregattan

Femklubbsregattan är ett årligen återkommande evenemang som samlar ungdomar från de nordiska, kungliga klubbarna, Nyländska Jaktklubben och North American Station (NAS) i en ärofylld kappsegling med sociala förtecken. Regattans primära syfte är nämligen just socialt - att knyta vänskapsband mellan klubbarnas unga medlemmar. Värdskapet cirkulerar mellan KSSS, GKSS, KDY, NJK, KNS och NAS.

Det är KSSS träningsansvarig, Anders Bengtsson som tar ut det lag som ska representera KSSS. Det gäller här att vara en god ambassadör för klubben genom att dels uppvisa ett starkt driv i sin seglingsutveckling, dels bidra till en positiv och kamratlig anda i sin träningsgrupp.

Är du intresserad av att vara en del av KSSS Femklubbslag och går i gymnasiet eller har ungefär motsvarande ålder så maila till [email protected]

För 2022

Nu söker vi  duktiga ungdomsseglare och tränare i KSSS välkommen att anmäla ditt intresse för att representera KSSS i årets upplaga av Femklubbsregattan!

Möjlighet att bli uttagen har den kappseglande ungdom som …

… är en god ambassadör för klubben …

… bl.a. genom att bidra till en positiv och kamratlig anda i sin träningsgrupp,

… har ett starkt driv att utvecklas som seglare,

… är intresserad av att utveckla sina internationella kontakter, samt

… nu går i gymnasiet eller har ungefär motsvarande ålder.

Skicka in din intresseanmälan senast söndagen den 24 april till Anders Bengtsson ([email protected]).

För dig som söker coachrollen 

Denna roll innebär denna att man förutom att coacha sitt lag har i uppgift att agera teamledare under både resan och vistelsen på plats. Coachen skall vara 21 år eller äldre.

 -

KSSS står för resekostnader till och från Newport. Klubbarna står tillsammans för evenemangets samtliga kostnader inklusive mat och logi. Utgifter för mat, nöjen etc utanför regattan står seglare och coach för själva. Seglare och coach ansvarar för att skaffa visum samt för att uppfylla de Covid-relaterade krav (vaccin, test och Covid-pass) som gäller för inresa i USA och delstaten Rhode Island. www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/usa/reseinformation/covid-19-l%C3%A4gesbild-och-reseinformation/. Seglare ansvarar också för att inneha relevanta försäkringar som inkluderar sjukvård. KSSS står för coachens försäkringar.

Under hemresan förväntas KSSS-teamet författa ett reportage till KSSS Aktuellt, där man delar med sig av sitt Femklubbsäventyr till övriga klubbmedlemmar.

Observera att intresseanmälan är bindande - vid eventuellt förhinder för uttagen seglare eller coach är denne återbetalningsskyldig till KSSS.   

Mer om Femklubbsregattan hittar man här: www.ksss.se/kappsegling/ksss-klubblag/femklubbsregattan/

 

Mer info om NAS här: www.ksss.se/medlem/north-american-station/