Opti-läger: Nivåbeskrivning

Nivå beskrivningar KSSS seglarläger i enlighet med SSFs rekommendationer.

Grundkurs: Seglar C55 och Optimist

 • Seglaren ska vara simkunnig (200 m).
 • Inga teoretiska förkunskaper av segling krävs.
 • Inga tidigare praktiska erfarenheter av segling krävs.

Fortsättningskurs: Seglar Optimist

 • Seglaren ska själv kunna rigga en båt så den blir klar för segling.
 • Seglaren ska kunna namnet på de viktigaste delarna som är av vikt för den grundläggande seglingen.
 • Seglaren ska vara simkunnig (200 m), kunna båtvett, kunna vända kapsejsad båt och tömma den på vatten med öskar/hink.
 • Lägga till i alla vindriktningar utan att krocka med brygga eller boj, kunna segla en halvvindsbana med balans, kunna stagvända utan att släppa skot och roder, kunna genomföra en kontrollerad gipp.
 • Seglaren ska ta det ansvar som krävs för sig själv, ut- rustningen och övriga kurskompisar.
 • Seglaren ska kunna sjövetts- och de vanligaste väjningsreglerna – undvik kollision

Kappseglingskurs: Seglar Optimist

 • Seglaren skall ha kunskaper som ingår i Fortsättningskursen och gärna Navigationskurs.
 • Man över bord – seglaren ska kunna stanna båten och plocka upp ett föremål som ligger i vattnet.
 • Stagvända och gippa med flyt, länsa med rätt teknik och balans, kryssa med rätt teknik och balans, kunna starta, accelerera och backa, lovart och lästart, därefter segla banan.
 • Seglaren ska kunna vara koncentrerad på en eller flera uppgifter under en tid.