KSSS registrerad båt

KSSS har tillsammans med Dockspot digitaliserat det klippkort som medlemmar med inregistrerad båt tidigare erhållit. Poängen hittar ni nu digitalt via er inloggning på Dockspot.

KSSS registrerad båt

KSSS har tillsammans med Dockspot digitaliserat det klippkort som medlemmar med inregistrerad båt tidigare erhållit. Poängen hittar ni nu digitalt via er inloggning på Dockspot.

 

Registrera din båt före 1a juli 2024 för att kunna nyttja poängpotten i sommar!

 

Exempel:

Oskar har en Jeanneau Sun Oddyssey 440 inregistrerad hos KSSS. 
Oskar får registrerat på sitt dockspotkonto: 
3150 poäng på Sandhamn ( Motsvarande priset för 5 st Ordinarie nätter)*
1850 poäng på Lökholmen ( Motsvarande priset för 5 st Ordinarie nätter)*
1850 poäng i Saltsjöbaden ( Motsvarande priset för 5 st Ordinarie nätter)*
*För hamnavgifter se respektive hamnar på www.ksss.se/hamnar

 

FAQ

Hur går det till?

Du som medlem i KSSS med båt registrerad i sällskapet kommer att få en digital poängpott med ett värde motsvarande fem fria nätter (högsäsongspris) att utnyttja i respektive hamn. Potten kommer att registreras på din profil på www.dockspot.com och är även synliga via Dockspot. På Sandhamn, Lökholmen och Telegrafholmen betalar du enkelt hamnavgiften direkt via Dockspot, där du väljer att nyttja dina poäng eller betala med kort/swish. 

 

När du besöker Saltsjöbadens gästhamn går du till hamnkontoret där du checkar in genom att uppge den mailadress som ni registrerat i KSSS medlemsregister. Hamnvakterna ser din aktuella pott och du kan välja att nyttja den eller spara den till ett senare tillfälle.

 

Kan jag betala min förbokade hamnplats med potten?

Ja det går fint och görs i samband med bokning via Dockspot. Vänligen notera att det ej går att avboka en plats som betalats med poäng.

Kan jag flytta poäng mellan hamnarna?

Nej. Poängpotten för Sandhamn och Lökholmen/Telegrafholmen är inte gemensam och nyttjas därför i respektive hamn. Ditt aktuella poängsaldo visas i Dockspot. Poängen för Saltsjöbaden är också specifika för just den gästhamnen och kan därför inte nyttjas på Sandhamn, Lökholmen eller Telegrafholmen.

När kan jag börja använda poäng?

Så fort hamnarna öppnat så går det att nyttja poängen.

Vad händer med mina sista poäng som inte räcker till en hamnavgift?

Du kan via Dockspot betala del av avgiften med din kvarvarande pott, resterande summa betalas med kort/swish.

Blir mitt konto nollställt när säsongen är slut?

Ja, potten är avsedd för innevarande år.

Kan jag se mitt saldo någonstans?

Ja du kan alltid se ditt saldo när du loggar in på ditt konto på dockspot.com.

På Sandhamn och Lökholmen är det lägre hamnavgift på lågsäsong, hur fungerar det då?

Antal poäng man får i sin poängpott motsvarar summan av fem nätters ordinarie hamnavgifter. Man kan alltså ligga fler än fem nätter gratis om man t ex besöker Sandhamn en vardag under lågsäsong eftersom hamnavgifterna är billigare då. 

Som medlem i KSSS får man ju 15% rabatt på avgifterna i hamnarna, hur påverkar detta poängpotten?

Detta påverkar inte poängpotten. Poängen baseras på ordinarie pris. Efter att samtliga poäng utnyttjas betalar man som vanligt via Dockspot med 15% rabatt, alternativt i hamnkontoret i Saltsjöbaden.

Hur fungerar det på Telegrafholmen?

På Telegrafholmen kan man nyttja poängen från Lökholmen men inte poängen från Sandhamn eller Saltsjöbaden.

Kan jag nyttja mina poäng för elavgiften?

Ja, det går även bra att betala elavgiften med poängen. Tänk då på att poängen inte kommer räcka till exakt fem stycken nätter.

Varför kan jag/hamnpersonalen inte se mina poäng på mitt dockspot-konto?

-          Medlemmar som av någon anledning har olika mailadresser i dockspot.com och i medlemsregistret har fått ett nytt konto kopplat till den mailadress som finns registrerat i KSSS medlemsregister. För att slå ihop dessa konton vänligen kontakta dockspot.

-          Har du nyligen registrerat båten kan det dröja innan poängen kommer in på ditt dockspotkonto. Glöm inte att registrera din båt före 01/07/2024 för att kunna nyttja potten denna säsong.

Kan jag dra av mina poäng trots att de inte kommit in på mitt konto än?

Ja, hamnpersonalen kan notera detta och dra av dessa så fort kontot upprättats och poängen kommit in. Visar det sig att man inte har rätt till poäng så kommer en faktura att skickas motsvarande det belopp som vistelsen kostat.

För övriga frågor vänligen kontakta personalen i hamnarna alternativt maila till malin.lidströ[email protected].