Skadeanmälan KSSS Båt

KSSS båtar är grunden i många delar av verksamheten

Det är många olika brukare och slitaget är väldigt högt. För att KSSS flotta skall kunna fungera samt att underhåll och reparationer kan hinnas med i tid behöver alla hjälpas åt att rapportera in skador direkt när de har hänt.

Du som är KSSS tränare, hamnvakt, funktionär, instruktör eller annan användare skall känna till hur den båt som skall användas fungerar. 

För att minska slitage är det viktigt att växla distinkt (ej långsamt) samt varmköra motor och drev innan planing detta sparar mycket liv i en motor. KSSS följebåt har ett antal tusen växlingar per säsong, så hjälp oss att minska på slitaget.

När en båt skadads eller att du upptäcker en skada, slitage eller annat som bör åtgärdas fyller du i formuläret. Du kan även komplettera med bilder direkt till [email protected]

VEM RAPPORTERAR?

VEM FRAMFÖRDE BÅTEN?

INFORMATION OM SKADAN

  • 1 = Fullt användningsbar
    Skönhetsfel, något saknas eller är trasigt men påverkar inte funktionerna.
  • 2 = Användbar men med försiktighet
    Bör repareras vid tillfälle, Ex. en grundstötning kan ge följd fel varför alla måste rapporteras
  • 3 = Ej användbar
    Behöver repareras innan användning