Säkerhet på KSSS Eskadrar

Allt fler upptäcker nöjet med att segla eskader tillsammans med andra familjer, inte minst när det gäller säkerhet som är en stor fördel om man seglar tillsammans med andra båtar.

Det finns en viktig regel: att alla barn upp till och med 12 år skall ha flytväst – alltid – och alla föräldrar hjälps åt att hålla koll på alla barn. När det gäller flytvästregeln gör vi aldrig undantag, men i övrigt finns inga skrivna regler.

Unders eskadern har vi ett  eskadermöte varje  kväll  där  morgondagens rutt diskuteras och bestäms. Eskadern anpassas alltid efter vädret och följer den minst  sjövana besättningens villkor. Bestämmer vi oss för att segla längre sträckor som tex att korsa Ålands hav seglar vi alltid tillsammans inom synhåll av varandra, och vi hjälps alltid  åt så att alla blir väl förtöjda och kan komma iland.

För den skull skall man inte känna sig låst utan kan när som helst kasta loss på egen hand och ta en avstickare från eskaderprogrammet om man önskar om man vill ha en egen dag med familjen.