Vinterplatser hos KSSS Saltsjöbaden

Har du intresse att ha din båt liggande i vattnet även under vintern?

Vi har vinterplatser för uthyrning vid Hotellbryggan och vid hamnkontoret på Restaurangholmen i Saltsjöbaden.

Vi håller isfritt och det finns tillgång till el. Lämplig båtstorlek är båtar över 35 fot för både segel och motorbåtar. 

Priset för en vintersäsong (1:anovember - 1:a april) är 10 000 kr inklusive 2 500 kw/tim med el. Varje båt har en separat el-mätare. Överstigande elförbrukning debiteras med 1 kr kw/tim.

Är du intresserad kontaktar du hamnkaptenen på: [email protected]