Instruktörsläger på Lökholmen 2024

Vanligtvis går man lägret sommaren efter konfirmationslägret, men kom ihåg att det inte är en "återträff". Lägret syfte är att få en större förståelse för vad det innebär att vara Instruktör. Lägret vänder sig till dig som är född 2008 eller tidigare.

Efterfrågan på Instruktörslägret är mycket hög. Vi tycker det är kul att intresset är så stort men dessvärre kommer troligtvis inte alla som vill att kunna gå på våra läger på grund av platsbrist. Därför har vi upprättat ett kösystem till fördel för våra medlemmar. Läs mer om anmälan här


KSSS läger för grundläggande instruktörsutbildning strävar efter att utbilda och utveckla ungdomar till att bli bra instruktörer inom segling och annan lägerverksamhet. 

Lägret är mycket uppskattat och en bra grund för de som vill ta steget in i lägerverksamheten som instruktör, meck eller kock, men det är ingen garanti för erbjudande om arbete inom KSSS lägerverksamhet.

Under lägrets gång kommer deltagarna att träna sig inom segling, både som seglare och som instruktör för att förbättra både sina egna kunskaper men även hur man lär ut segling. Deltagarna kommer att lära sig hur man resonerar när man planerar seglingar och banläggning. Deltagarna får öva på att köra motorbåt, lägga till och hantera olika moment kring motorbåtskörning.

Lägret innefattar även utbildning i ledarskap och pedagogik, både på sjön och i land. När man jobbar som instruktör inom segling och lägerverksamhet är det viktigt hur man agerar mot andra människor för att de ska lära sig så mycket som möjligt samt att bidra till en härlig och trivsam stämning, under lägret pratar vi om hur vi agerar både mot barn och andra ledare.

Veckan kommer att innehålla utbildning i säkerhet och viss sjukvård. Vi går även igenom vad det innebär att arbeta i köket och som meck.

KSSS har en separat uttagning under hösten för de som önskar bli instruktörer. 

Förarintyg- OBLIGATORISKT

Innan lägerstart ska du på egen hand se till att du tagit förarintyg, detta gäller även er som bor utomlands. 

Trivselregler

Vi vill att ni går igenom våra trivselregler tillsammans med ert barn. Den elev som inte följer ordningsreglerna som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden.

Följ lägret hemifrån

Man får ej ha mobiltelefon under lägerperioden. Bäst är om de lämnas hemma.

Under lägret lägger vi löpande upp bilder på vårt Instagramkonto @lokholmenksss. Gå in och följ oss där.