Instruktörsläger 2020

KSSS läger för grundläggande instruktörsutbildning strävar efter att utbilda och utveckla ungdomar till att bli bra instruktörer inom segling och annan lägerverksamhet. Lägret vänder sig till dig som är född 2004 eller tidigare.

Instruktörsläger på Lökholmen 2020 

Instruktörsläger 16 - 23 juli 2020 16 - 18 år

KSSS läger för grundläggande instruktörsutbildning strävar efter att utbilda och utveckla ungdomar till att bli bra instruktörer inom segling och annan lägerverksamhet. Lägret vänder sig till dig som är född 2004 eller tidigare.

Lägret är mycket uppskattat och en bra grund för de som vill ta steget in i lägerverksamheten som instruktör, meck eller kock, men det är ingen garanti för erbjudande om arbete inom KSSS lägerverksamhet.

Under lägrets gång kommer deltagarna att träna sig inom segling, både som seglare och som instruktör för att förbättra både sina egna kunskaper men även hur man lär ut segling. Deltagarna kommer att lära sig hur man resonerar när man planerar seglingar och banläggning. Deltagarna får öva på att köra motorbåt, lägga till och hantera olika moment kring motorbåtskörning.

Lägret innefattar även utbildning i ledarskap och pedagogik, både på sjön och i land. När man jobbar som instruktör inom segling och lägerverksamhet är det viktigt hur man agerar mot andra människor för att de ska lära sig så mycket som möjligt samt att bidra till en härlig och trivsam stämning, under lägret pratar vi om hur vi agerar både mot barn och andra ledare.

Veckan kommer att innehålla utbildning i säkerhet och viss sjukvård. Vi går även igenom vad det innebär att arbeta i köket och som meck.

KSSS har en separat uttagning under hösten 2020 för de som önskar bli instruktörer. 

Packning och hitta till Lökholmen

Vad ska du packa och hur hittar du till Lökhomen?

På följande formulär Lägerstart fyller ni i önskemål om grupp, boende, eventuella allergier m.m.

Lägerstart och avslutning

Vi startar lägret traditionsenligt med ett skott och hissning av flaggan kl. 12:00 dagen då lägret börjar på Lökholmen utanför Sandhamn.

Avslutning av lägret är kl.12:00 sista dagen.

Vi vill att alla barn hämtas av sina föräldrar på Lökholmen, om ni inte kan och ditt barn hämtas av någon annan måste det meddelas till Lägercheferna.

Transporter och hämta lämna på lägerön - PÅVERKAS AV COVID

När det gäller transporter till ön vill vi undvika att belasta den reguljära skärgårdstrafiken. Det bästa är om ni har möjlighet att lämna barn/lägerdeltagare med egen båt på bryggan utanför Varvet (på västra sidan av Lökholmen).

Om ni inte har möjlighet att ta er ut på egen hand kan ni kontakta oss på så skall vi försöka lösa transporter från Stavsnäs Brygga till Lökholmen eller möta upp er som kommer med Waxholmsbolagets båt. 

Ett krav i år är att förälder eller annan anhörig ska kunna hämta eleven inom ett par timmar vid misstänkt smitta (det är alltid lägerledningens bedömning som avgör om en elev ska hämtas).

Anhöriga på lägerområdet - PÅVERKAS AV COVID

I år kommer ni föräldrar/målsmän INTE att kunna följa med ert barn in på lägerområdet på grund av den rådande pandemin

Förarintyg

Innan lägerstart ska du på egen hand se till att du tagit förarintyg, detta gäller även er som bor utomlands. 

Ordningsregler

Vi vill att ni går igenom våra ordningsregler tillsammans med ert barn. Den elev som inte följer ordningsreglerna som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden.

Följ lägret hemifrån

Barnen får ej ha mobiltelefon under lägerperioden. Bäst är om de lämnas hemma.

Under lägret lägger vi löpande upp bilder på vårt Instagramkonto #lokholmenksss. Gå in och följ oss där.