Ansökan om fast båtplats i Saltsjöbaden

Välkommen till KSSS köhantering av fasta båtplatser

Möjligheten att få fast båtplats i Saltsjöbaden är i första hand förbehållen KSSS medlemmar. Med andra ord så har du förtur om du är medlem hos oss. Är du inte medlem kan du ansöka om medlemskap. Vi ber dig observera att anmälan inte ger någon garanti för erhållande av plats. Fördelning av platser sker efter kriteriet - medlemskap, kötid och mått på båten.

Observera att din ansökan måste förnyas inför varje säsong.

För information om kostnaden för båtplatserna: Prislista

Här finns karta över bryggplatserna i Hotellviken: Karta

Önskemål av plats