Långseglingskommittén

Ordförande
Mark Hallquist-[email protected] 

Ledamöter

Sverker Carnemark                      
Andreas Dolk                               
Johan Hedengren                          
Per Levin                                        
Andreas Nordin                          
Claes Rinaldo   
Anna Berglund
Daniel Rosengren